Geografia

Wiązka zadań

Noc latem

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Ola wyjechała na zagraniczny obóz zaraz na początku letnich wakacji. Oto fragment wiadomości od niej:

Jest super! Rano dłużej ciemno (spanie!!!), a wieczorem zmrok zapada wcześniej niż w Polsce = dłuższe wieczory na spacery Smile !


Źródło: Opracowanie M. Figa

W którym z zaznaczonych na mapie miejsc była Ola? Wybierz zaznaczając właściwą literę:

`square` A             `square` B            `square` C          `square` D         Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

3.1 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca.

Wymaganie szczegółowe

2.3. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa. Uczeń podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi.

Komentarz

Zadanie sprawdza zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej konsekwencji ruchu obiegowego Ziemi. Uczeń powinien, korzystając z mapy i krótkiego wprowadzenia, wskazać jedna prawidłową odpowiedź. Wstępem do zadania jest tekst z kartki przesłanej z letnich wakacji. Długość trwania dnia i nocy w nieznanym miejscu w Europie jest w nim porównywana z czasem nastawania świtu i zmierzchu w Polsce. Na dołączonej mapce konturowej Europy zaznaczone są cztery miejscowości w Europie. Na podstawie analizy krótkiego tekstu uczeń powinien stwierdzić, w którym z nich pisząca kartkę do rodziców Ola spędza letnie wakacje.

Aby wskazać poprawną odpowiedź, uczeń powinien odwołać się do wiadomości dotyczących ruchu obiegowego Ziemi i nachylenia jej osi obrotu ( znajomość tych informacji jest wymagana w 2.3. punkcie wymagań szczegółowych podstawy programowej z geografii). Jedną z konsekwencji tych zjawisk jest różna długość trwania dnia i nocy w różnych  szerokościach geograficznych w poszczególnych porach roku. Z opisu wynika, że świt jest później niż w Polsce a zmierzch wcześniej, czyli dzień jest tam krótszy. Uczeń powinien przypomnieć sobie jak oświetlona jest Ziemia w lecie.

W półroczu letnim lepiej oświetlona jest półkula północna, 22 czerwca za północnym kołem polarnym trwa dzień polarny, czyli im dalej na północ tym dzień jest dłuższy a im dalej na południe dzień jest krótszy. Właściwa jest więc odpowiedź B. W mieście położonym najdalej na południe dzień trwa najkrócej.

Zadanie zostało  sprawdzone na grupie 164 uczniów klasy III gimnazjum, których podzielono na sześć grup, w zależności od ogólnej liczby punktów uzyskanych w badaniu. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 33% uczniów. Wielu uczniów (28%)zaznaczyło odpowiedź C, można przypuszczać że pomylili pory roku, ponieważ wiele z zadań dotyczących tego zagadnienia odnosi się do półrocza zimowego i nocy polarnej za północnym kołem podbiegunowym. Najlepiej odpowiadali ci uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w całym teście.  Błędnych odpowiedzi najwięcej było w grupie uczniów z najniższymi wynikami. Zadanie bardzo dobrze różnicuje uczniów.

Słowa kluczowe

dzień | noc | ruch obrotowy

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.