Geografia

Wiązka zadań

Kampania kosmetyczna

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Przedsiębiorstwo kosmetyczne planuje rozpocząć kampanię reklamową męskich kosmetyków „60+” (dla klientów powyżej 60. roku życia) w jednym z czterech państw, dla których sprawdzono aktualne piramidy wiekowe.

Zaznacz kraj, w którym jest największa liczba adresatów tej kampanii.

`square`A.

`square`B.

`square`C.

`square`D.


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
3.1 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca.

Wymaganie szczegółowe

5.2. Ludność Polski. Uczeń odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz piramidy płci i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, struktury płci, średniej długości życia w Polsce.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność odczytywania informacji z fragmentu tekstu oraz materiału graficznego i wnioskowania na ich podstawie. Uczeń ma zadanie przeanalizować zaprezentowane wykresy prezentujące strukturę wieku i płci w wybranych państwach. Państwa pozostają anonimowe, co ma pozwolić na sprawdzenie umiejętności interpretacji treści wykresów, bez odwoływania się do wiedzy na temat poszczególnych państw, posiadanej przez uczniów. Krótki tekst wprowadzający przedstawia plany firmy kosmetycznej dotyczące akcji reklamowej dla seniorów.

W pierwszej kolejności uczeń powinien ustalić, że w całej akcji chodzi o mężczyzn powyżej 60 roku życia. Kolejny krok polega na odnalezieniu tych części wykresów, które dotyczą tej grupy wiekowej i płci. Analiza kolejnych wykresów pozwala na łatwe wykluczenie piramid wieku i płci A i C. Piramida wieku i płci A to typowy wykres przedstawiający strukturę społeczeństwa młodego, z wyraźnie dominującą grupą osób młodych do 15 roku życia. Piramida C przedstawia społeczeństwo dojrzałe, z najliczniejsza grupą osób dorosłych w wieku 20-60 lat. Dokładniejsza analiza pozwala wskazać wykres B jako ten, który przedstawia społeczeństwo z najliczniejszą grupą mężczyzn powyżej 60. roku życia. Podobnego wyboru dokonało 84,9% spośród 185 uczniów III klasy gimnazjum, którym przedstawiono to zadanie.

Całe zadanie okazało się bardzo łatwe, nadaje się na sprawdzian lub do pracy na lekcji. Można pomyśleć o utrudnieniu zadania poprzez dodanie wykresów prezentujących kolejne państwa.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.