Geografia

Wiązka zadań

Ujście Wisły

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Na zdjęciu satelitarnym przedstawiono fragment polskiego wybrzeża Bałtyku. Niżej pokazano fotografię wykonaną przez Janka z samolotu.

 

Żródła: http://mapy.pomocnik.com/mapy-satelitarne

http://news.o.pl/2012/09/06/ujscie-wisly-sciezki-natury-gak-wyspa-skarbow-gdansk/

(1) Na fotografii wykonanej przez Janka widać obszar oznaczony na zdjęciu satelitarnym literą 

`square` A,  

`square` B,                       

(2) robiąc to zdjęcie Janek skierował aparat na.

`square` A.  północ.            

`square` B.  wschód.                      

`square` C.  południe.                     

`square` D.  zachód.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - B.,

2. - C.

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

1.4. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych.

Komentarz

Zadanie sprawdza u ucznia umiejętność odczytywania i interpretowania informacji przedstawionej za pomocą ilustracji graficznej. Na zdjęciach zostało zaprezentowane w dwóch różnych ujęciach polskie wybrzeże w rejonie ujścia Wisły. Zadaniem ucznia jest rozpoznanie na zdjęciu satelitarnym miejsca ukazanego na zdjęciu lotniczym.

W pierwszej części zadania uczeń powinien rozpoznać, który z zaznaczonych na zdjęciu satelitarnym obszarów sfotografowany został z samolotu przez Janka.  Na zdjęciu lotniczym najbardziej charakterystyczną cechą jest prostoliniowy przebieg koryta rzecznego. Taki charakter ma ujściowy odcinek rzeki znajdującej się w obrębie okręgu B. I to jest właściwa odpowiedź. Podobnego zdania było 68,5% spośród 203 absolwentów gimnazjum, którym zaprezentowano to zadanie.

Druga część zadania w pewnym stopniu sprawdzała, czy uczeń dokonał świadomego wyboru w części pierwszej. Uczeń miał określić, w którą stronę był zwrócony aparat, którym wykonano zdjęcie lotnicze. Pytanie to sprawdzało u ucznia umiejętność orientowania zdjęcia względem głównych kierunków geograficznych. Zdjęcie satelitarne nie miało określonej orientacji geograficznej, uczeń mógł tylko przypuszczać że kierunek północny pokrywa się z pionową ramką zdjęcia. Większej pewności mógł nabrać po przeanalizowaniu zarysu linii brzegowej i zestawieniu jej z zapamiętanym obrazem polskiego wybrzeża. Bardzo ogólny wniosek, że „morze jest na północy” jest w tym przypadku poprawny. Stąd już łatwo odczytać kierunek, w którym był zwrócony aparat fotograficzny, samolot był nad morzem, a aparat wycelowano w stronę lądu i ujścia rzeki. Jest to kierunek południowy (C). Podobnego zdania było 71,4% spośród badanych uczniów. Całe zadanie okazało się umiarkowanie łatwe dla uczniów. Poprawnie rozwiązało je 56,7% spośród badanych absolwentów gimnazjum. Zadanie bardzo dobrze różnicowało uczniów. Interesująca forma zadania pozwala na wykorzystanie go zarówno w trakcie lekcji (można wówczas zwiększyć liczbę zdjęć), jak i podczas sprawdzianu.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.