Geografia

Wiązka zadań

Kolej w Afryce

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Linia kolejowa Nawazibu-Tazadit przebiega przez Mauretanię i Saharę Zachodnią – państwa położone w północno-zachodniej Afryce, nad Atlantykiem. Szlakiem kolei mauretańskiej regularnie jeżdżą najdłuższe pociągi na świecie o długości do 2,8 kilometra.

Na podstawie powyższego tekstu zadecyduj, na której z map Afryki mogą być poprawnie zaznaczone Mauretania i Sahara Zachodnia. Zaznacz właściwą odpowiedź.

`square` A.

`square` B.

`square` C.

`square` D.


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

1.7. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce ( niziny, wyżyny, góry, rzeki,jeziora, wyspy, morza, państwa itp);

Komentarz

W zadaniu sprawdzana jest umiejętność analizy tekstu źródłowego i znajomość położenia głównych obiektów geograficznych na mapie świata.

Po przeczytaniu załączonego tekstu uczeń ma zdecydować, na której mapie poprawnie oznaczono Mauretanię i Saharę Zachodnią – dwa państwa leżące w Afryce. Znajomość mapy politycznej Afryki nie jest wymagana w od uczniów na poziomie gimnazjum, jednak do rozwiązania tego zadania nie jest konieczna ta wiedza, a umiejętność analizy załączonego tekstu. Po dokładnym przeczytaniu opisu trasy kolei Nawazibu-Tazadit, uczeń powinien wskazać mapę, na której właściwie oznaczono dwa wcześniej wspomniane państwa. W tekście czytamy, że:

  • omawiane państwa znajdują się w północno-zachodniej Afryce – po przeczytaniu tego fragmentu od razu można odrzucić mapę B, ponieważ są na niej zaznaczone państwa na wschodzie Afryki oraz mapę D, ponieważ oznaczone na niej państwa znajdują się w środkowej Afryce;
  • Mauretania i Sahara Zachodnia mają dostęp do Atlantyku (Oceanu Atlantyckiego) – tylko na dwóch mapach oznaczono państwa, które znajdują się nad Atlantyckim, są to mapy A i D.

Po tej krótkiej analizie tekstu źródłowego możemy zauważyć, że tylko odpowiedź A spełnia oba kryteria –zaznaczone na niej państwa położone są na północnym zachodzie Afryki oraz mają dostęp do Atlantyku. Jest to odpowiedź poprawna i w ten sposób odpowiedziało prawie 43% gimnazjalistów uczestniczących w badaniu. Drugą co do częstości wybieraną odpowiedzią była mapa C (37%), a następnie B i D (odpowiednio 11% i 7%). Dość częsty wybór odpowiedzi C może wskazywać, że uczniowie nie doczytali całego tekstu (uwzględnili tylko informację dotyczącą położenia w Afryce północno zachodniej) lub uznali, że Morze Śródziemne jest częścią Oceanu Atlantyckiego. W rzeczywistości Morze Śródziemne należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego, ale nie jest jego częścią.

Zadanie może być wykorzystane podczas sprawdzianu powtórzeniowego, dotyczącego mapy świata lub powtórzenia przed egzaminem gimnazjalnym.

Słowa kluczowe

Afryka | kolej | mapa

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.