Fizyka

Wiązka zadań

Jak zmienia się temperatura wrzenia wody wraz z wysokością?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Zależność ciśnienia

Korzystając z przedstawionych powyżej wykresów uzupełnij zdania w miejscach I-III za pomocą słów maleje lub rośnie.

Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza (h) wartość temperatury wrzenia wody (I) . . . . . . . . . . . , ponieważ ze wzrostem wysokości (II) . . . . . . . . . . . wartość ciśnienia atmosferycznego. Przy takiej zmianie ciśnienia atmosferycznego, wartość temperatury wrzenia wody (III) . . . . . . . . . . . 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

I – maleje
II – maleje
III – maleje

Wymaganie ogólne

4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

3.6. Właściwości materii. Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego)
8.8. Wymagania przekrojowe. Uczeń sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach) a także odczytuje dane z wykresu
8.9. Wymagania przekrojowe. Uczeń rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną

Komentarz

Zadanie sprowadza się do dwukrotnego odczytania danych z wykresu (luka II i III) oraz wyciągnięcia niebanalnego wniosku z obu tych wykresów dotyczącego zależności opisanej w luce I.

Uzupełnienie luk nr II i III powinno zatem być bardzo proste. Luka nr I powinna sprawiać dużo większy problem, choć nie można zapominać o tym, że wniosek jaki trzeba wysnuć nie jest ani odkrywczy, ani nieznany – część uczniów może go znać „na pamięć”. Podobne zresztą jest w przypadku drugiej i trzeciej luki.

Oba wykresy są nieliniowe, co nie powinno mieć jednak wpływu na wynik, gdyż interesuje nas jedynie monotoniczność obu zależności.

Badania (próba wynosiła 602 uczniów) przeprowadzono na nieco prostszej wersji zadania. Ostatnie zdanie zadania brzmiało: „Jeżeli maleje ciśnienie atmosferyczne, to temperatura wrzenia wody (III).”. Zdanie to zawierało więc podpowiedź do luki nr II. Wyniki badania pokazują jednak, że uczniom ta podpowiedź wcale nie pomogła. Dobrą odpowiedź w kolejnych lukach wybrało odpowiednio: 58%, 50% i 56% uczniów. Niewiele przewyższa to prawdopodobieństwo wyboru losowego równe 50%. W całości poprawnie rozwiązało zadanie 17% uczniów.

Słowa kluczowe

analiza wykresów | ciśnienie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.