Geografia

Wiązka zadań

Greckie walory

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Ze względu na walory przyrodnicze i kulturowe, Grecja jest jednym z najchętniej odwiedzanych krajów w Europie. Biura podróży przyciągają turystów za pomocą różnych haseł reklamowych.

Zaznacz w tabeli, które z haseł nawiązują do dziedzictwa kultury, a które do warunków przyrodniczych. 


Hasło reklamujące wakacje w Grecji nawiązuje do
dziedzictwa kultury walorów przyrodniczych
1. Kraj bogów olimpijskich.
2. Znajdź swoją plażę na 15 000 km wybrzeża.
3. Przebiegnij maraton w Maratonie.
4. Od szczytów Olimpu po plaże Riwiery Olimpijskiej.


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1.  Dziedzictwa kultury, 2.  Warunków przyrodniczych, 3. Dziedzictwa kultury, 4. Warunków przyrodniczych.

Wymaganie ogólne

3.1 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca.

Wymaganie szczegółowe

9.9. Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka. Uczeń wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej.

Komentarz

Zadanie sprawdza u uczniów umiejętność powiązania zaprezentowanych haseł reklamowych z odpowiednią grupą walorów.  Zadaniem ucznia jest ich połączenie z dziedzictwem kulturowym lub z warunkami przyrodniczymi Grecji.

Pierwsze hasło reklamowe odwołuje się do mitologii antycznej oraz panteonu bóstw religii starożytnej Grecji.  Mimo określenia olimpijskich, nie należy wiązać tego zdania z warunkami przyrodniczymi. Jest to hasło wyraźnie nawiązujące do bogatej kultury i historii tego kraju. Również trzecie hasło nawiązuje do historii Grecji. Pierwszy bieg maratoński według Herodota (greckiego historyka) był to szybki pochód wojsk greckich, które po zwycięstwie nad Persami pod Maratonem, udały się do Aten, by bronić miasta przed flotą perską. Historia posłańca Filippidesa, obwieszczającego o zwycięstwie i zagrożeniu ze strony floty perskiej, jest raczej romantyczną opowieścią. Tradycja biegów maratońskich została wskrzeszona podczas pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w roku 1986. To hasło również jest osadzone w historii i tradycji sportowej Grecji.

Drugie hasło reklamowe nawiązuje do rozbudowanej linii brzegowej Grecji. Mimo niewielkiej powierzchni, państwo to ma jedną z najdłuższych linii brzegowych w Europie, co zawdzięcza zróżnicowanej linii brzegowej oraz tysiącom wysp i wysepek. Przy tak długiej linii brzegowej łatwiej znaleźć  zaciszną plażę, chociaż wybrzeże greckie w typowe piaszczyste plaże nie obfituje. Zdanie to nawiązuje wyraźnie do walorów przyrodniczych tego kraju. Również czwarte hasło reklamowe odnosi się do atrakcyjnych dla turysty warunków przyrodniczych. Ukazuje ono zróżnicowanie morfologiczne Grecji, co dla turystów oznacza możliwość łączenia wypoczynku na plaży z odwiedzaniem terenów górskich.

Zadanie poprzez swoją interesującą formę może zaciekawić uczniów, można je poszerzyć dodając kolejne hasła reklamowe, np. Kraina wina, oliwy i fety. Nawet 300 dni słonecznych w roku! Zobacz, gdzie narodziły się igrzyska olimpijskie. Dobry klimat dla oliwki, dobry klimat dla Ciebie.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.