Geografia

Wiązka zadań

Przyrost naturalny

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Informacja z notatki prasowej:

 Demografowie biją na alarm. Rodzi się coraz mniej dzieci, a liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Poniższe wykresy przedstawiają wartości urodzeń i zgonów w państwach Unii Europejskiej wyrażone w promilach (‰; liczba urodzeń/zgonów na 1000 mieszkańców).

Na podstawie: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=26&c=ee&l=en; 31.08.2014 r.

 

Wskaż poprawne uzupełnienie zdania.

 Przyrost naturalny w krajach Unii Europejskiej był równy 0‰ w roku

A.  2005.                          

B.  2007.                          

C.  2009.                          

D.  w latach 2014-2010 nie było takiego roku. 


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B. 2007.

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

5.1. Ludność Polski. Uczeń wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony, średnia długość życia.

Komentarz

W omawianym zadaniu sprawdzana jest umiejętność korzystania z danych statystycznych, zamieszczonych w formie graficznej. Zadanie porusza ważną kwestię – starzenie się społeczeństwa w Unii Europejskiej. Na podstawie krótkiego tekstu źródłowego oraz analizy obu wykresów, obrazujących promil urodzeń (wykres 1) oraz zgonów (wykres 2) w latach 2004-2010, uczeń ma wskazać rok, w którym przyrost naturalny w Unii Europejskiej wyniósł 0. Aby tego dokonać, należy porównać przebieg obu wykresów i znaleźć takie miejsce, w którym różnica między wartością urodzeń a zgonów wyniesie 0. Problemem dla uczniów w tym zadaniu może być fakt, że oś pionowa została przedstawiona inaczej na każdym z wykresów. Na tym dotyczącym urodzeń zawiera się ona w przedziale 9,7–10,7, a na wykresie zgonów – między 9,9 a 10,4. Zróżnicowana jest też podziałka, tzn. na pierwszym wykresie ma ona wartość 0,2‰, a na drugim 0,1‰.

Zadanie może wydawać się nietrudne, jednak badanym uczniom III klasy gimnazjum  sprawiło ono znaczny problem. Poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest B, czyli rok 2007 i tak wskazało 23% badanych. Nie była to najczęściej wybierana odpowiedź. Największa liczba uczniów zaznaczyła punkt  D (49%). Osoby te uznały, że w latach 2004–2010 nie było roku, w którym przyrost naturalny wyniósł 0‰.  Może być to związane ze wcześniej opisaną różnicą w osi pionowej obu wykresów. Pozostałe odpowiedzi wybierane były z mniejszą częstotliwością – A (rok 2005) – 16%, C (rok 2009) – 7%.

Zadanie to może być wykorzystane na sprawdzianie lub jako ciekawy sposób do omówienia zagadnienia starzenia się społeczeństwa w Europie czy Unii Europejskiej podczas lekcji. Powyższe wykresy można wykorzystać do wskazania lat z największym czy najmniejszym przyrostem naturalnym. 

Słowa kluczowe

przyrost naturalny | wykres

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.