Język polski

Dobra praktyka

Po co poecie stół pod drzewem? Kartkówka

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Kartkówka sprawdza wybrane umiejętności związane z analizą i interpretacją tekstu poetyckiego.
Przygotuj

Wydrukowane dla każdego ucznia kartkówki.

Cele praktyki

 Sprawdzenie i utrwalenie umiejętności związanych z analizą i interpretacją tekstu poetyckiego.

Treść

Kartkówka została oparta na wierszu Kazimierza Wierzyńskiego "Pracownia poety". Kolejność zadań została tak pomyślana, aby stopniować poziom trudności i wyraźnie zaprezentować uczniowi jeden z możliwych sposobów interpretacji tekstu – od szczegółu do ogółu. Ostatnie zadanie otwiera ucznia na szerszy problem związany z tworzeniem. Zadanie pełni funkcję sygnału zapowiadającego istnienie uniwersalnego problemu, do którego uczeń został doprowadzony dzięki refleksji nad konkretnym przykładem – wierszem.    

W załączniku 1: kartkówka.

W załączniku 2: wzorce rozwiązania zadań.

Potencjalne problemy

Niektórzy uczniowie mogą potrzebować więcej czasu na rozwiązanie zadań (przewidywany czas napisania kartkówki to 20 minut).

Komentarz

Narzędzie powstało w trakcie badania  "Dydaktyka literatury i języka polskiego gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.