Język polski

Dobra praktyka

"Skąpiec" Moliera - kartkówka

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Kartkówka przeznaczona dla klasy, w której omawiano "Skąpca" Moliera. Przewidywany czas pisania kartkówki: 15 minut.
Cele praktyki

Kartkówka diagnozuje wybrane umiejętności związane z odbiorem tekstu literackiego przez ucznia gimnazjum. Bada poziom kompetencji językowej związanej z rozumieniem pojęcia stylu wypowiedzi, może wspomóc proces redagowania przez ucznia wypowiedzi na poziomie analizy tekstu. Sprawdza stopień znajomości tekstu oraz umiejętność samodzielnego   wnioskowania i wartościowania informacji oraz świadomość językową.

Treść

Załącznik zawiera kartkówkę i oczekiwane rozwiązania.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej"

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.