Historia

Wiązka zadań

Mapa starożytnego Bliskiego Wschodu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązkę tworzą cztery zadania, które mogą być wykorzystywane oddzielnie. Wszystkie bowiem wymagają od ucznia dokładnie tej samej umiejętności - sytuowania w przestrzeni konkretnych wydarzeń, zjawisk i procesów oraz identyfikacji konkretnych obszarów na mapie. Materiał wyjściowy stanowi uproszczona mapa wschodniej części basenu Morza Śródziemnego oraz Bliskiego Wschodu.

Na podstawie mapy starożytnego Bliskiego Wschodu i Grecji wykonaj zadania. 

Zadanie 1

Żyzny Półksiężyc znajdował się na obszarze oznaczonym  cyfrą/cyframi

A.        1 i 3.

B.        2 i 4.

C.        tylko 1.

D.        tylko 4.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

1.2 Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem geograficznym a warunkami życia człowieka.
2.1 Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

Komentarz

W zadaniu tym sprawdzamy rozumienie pojęcia żyzny półksiężyc oraz umiejętność lokowania go na mapie. Wybór odpowiedzi A lub C świadczy o niewiedzy o położeniu żyznego półksiężyca lub o całkowitym braku orientacji na mapie. Natomiast wybór możliwości D wskazuje, że wiadomości ucznia są nieprecyzyjne (utożsamia żyzny półksiężyc jedynie z obszarem Mezopotamii).

Słowa kluczowe

mapa | starożytność

Zadanie 2

Demokracja ukształtowała się na obszarze oznaczonym cyfrą

A.        1.

B.        2.

C.        3.

D.        4.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

4.2 Cywilizacja grecka. Uczeń umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich.

Komentarz

Do wykonania zadania 2 potrzebna jest wiedza, że demokracja wykształciła się w Grecji oraz umiejętność wskazania tej krainy ma mapie. Wybór każdej innej odpowiedzi niż prawidłowa świadczy o braku przynajmniej jednego z tych elementów.

Słowa kluczowe

mapa | starożytność

Zadanie 3

Działalność publiczna Jezusa Chrystusa miała miejsce na obszarze oznaczonym cyfrą

A.        1.

B.        2.

C.        3.

D.        4.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

7.1 Chrześcijaństwo. Uczeń umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.

Komentarz

Do poprawnego wykonania zadania 3 uczeń musi wiedzieć, że Jezus Chrystus prowadził swoją działalność w Palestynie oraz potrafić zlokalizować ten obszar na mapie. Wybór każdej innej odpowiedzi niż prawidłowa świadczy o braku przynajmniej jednego z tych elementów.

Słowa kluczowe

mapa | starożytność

Zadanie 4

Która z poniższych ilustracji przedstawia budowlę związaną z obszarem zaznaczonym na mapie cyfrą 3?

I.   

 II.  

III.  

IV. 

A. I

B. II

C. III

D. IV

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.

Komentarz

Zadanie to wymaga od ucznia połączenia obszaru z charakterystyczną dla niego architekturą starożytną. Podstawą do jego poprawnego wykonania jest zidentyfikowanie zaznaczonej krainy jako Egiptu. Następnie uczeń powinien wybrać ilustrację przedstawiającą charakterystyczną dla tego obszaru budowlę, czyli piramidy. Dla ucznia, który poprawnie rozpozna zaznaczony obszar odrzucenie odpowiedzi B i C nie powinno stanowić trudności. Obie te budowle związane są z kulturą starożytnej Grecji (Partenon) lub Rzymu (Koloseum) i stanowią szczytowe osiągnięcia architektury tych cywilizacji, dlatego powinny być uczniom dobrze znane. Pewien problem może natomiast stanowić propozycja C przedstawiająca zikkurat, będący budowlą charakterystyczną dla obszaru starożytnej Mezopotamii. Uczeń słabo zaznajomiony z tematyką może potraktować tą budowlę jako tożsamą z architekturą starożytnego Egiptu.

Słowa kluczowe

ikonografia | mapa | starożytność

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.