Historia

Dobra praktyka

Społeczeństwo i samorząd średniowiecznego miasta

Drukuj

Autor
Magdalena Bylica
Krótki opis
Propozycja lekcji, w czasie której uczniowie dzięki połączeniu metody pracy w grupach i dramy poznają cechy sredniowiecznego miasta.
Przygotuj
 • karteczki do pracy w grupach (załączniki 1-3) 
 • plan miasta średniowiecznego 
Cele praktyki

Uczniowie kształatują następujące umiejętności:

 • umiejętność poprawnego wnioskowania 
 • tworzenia narracji historycznej 
 • sytuowanie wydarzeń, zjawisk i procesów w czasie 
 • umiejętność pracy zespołowej
Treść

Nauczyciel podaje uczniom temat lekcji. Uczniowie otrzymują od nauczyciela karteczki z różnymi zajęciami mieszkańców średniowiecznego miasta (zał. nr 1). Gdy uczniowie zapoznają się z ich treścią, nauczyciel w trzech miejscach sali umieszcza napisy: PATRYCJAT, POSPÓLSTWO, PLEBS. Zadaniem uczniów jest na podstawie informacji zawartych w podręczniku dopasować otrzymaną na karteczce role do nazwy odpowiedniej grupy społecznej (np.: bankier – obok napisu PATRYCJAT – metoda: „kim jestem, co zrobię”). Nauczyciel cały czas udziela wszelkiej pomocy w razie wątpliwości lub trudności ze zrozumieniem nazw zawodów (np. pasamonik, ludwisarz). Po zajęciu odpowiednich miejsc przez uczniów następuje prezentacja – poszczególne grupy wymieniają swoich przedstawicieli. Jeżeli zdarzą się uczniowie, którzy wybrali niewłaściwą grupę nauczyciel w krótkiej rozmowie stara się poznać ich motywacje sprostować to, co źle zrozumieli.

Następnie każda z grup ma ustalić co łączy osoby, które się w nich znalazły i zaprezentować je. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi każdej z grup. Dzięki temu uczniowie poznają grupy społeczne mieszkańców miasta średniowiecznego. Po zakończeniu prezentacji uczniowie wracają na miejsca.

Nauczyciel w krótkim wykładzie objaśnia uczniom, czym zajmował się samorząd miejski:

 • dbaniem o porządek i bezpieczeństwo
 • nakładaniem podatków i opłat na ludność miejską
 • dysponowaniem majątkiem miejskim
 • zwierzchnictwem nad sądownictwem w mieście
 • reprezentowaniem miasta na zewnątrz.

Nauczyciel podaje też znaczenie zapisanych na tablicy terminów: RAJCA – członek rady miejskiej, BURMISTRZ – jej przewodniczący, RATUSZ –siedziba rady miejskiej. Uczniowie proszeni są o wskazanie tego budynku na dostępnym w klasie planie średniowiecznego miasta. Nauczyciel prosi również uczniów, żeby na podstawie informacji zawartych w podręczniku wskazali spośród siebie osoby, które mogły wejść w skład władz miejskich. Prowadzi to uczniów do wniosku, że w skład władz samorządowych wchodzili przede wszystkim przedstawiciele patrycjatu.

Następnie uczniowie tworzą czteroosobowe grupy. Każda grupa będzie miała za zadanie wcielić się w radę miejską i przedyskutować w swoim gronie problem opisany na karteczkach rozdanych przez nauczyciela (zał. nr 2), a następnie przedstawić wnioski na forum klasy.

Na zakończenie lekcji lub na początku następnej nauczyciel sprawdza, jak dużo uczniowie zapamiętali z lekcji np. poprzez zadanie pytań:

 • Na jakie grupy podzielone było społeczeństwo średniowiecznego miasta?
 • Jak nazywano: członka rady miejskiej, przewodniczącego rady oraz jej siedzibę?
 • Jakie były kompetencje samorządu miejskiego?
Potencjalne problemy

Należy przed lekcją zwrócić uwagę do jakiego stopnia wykorzystywany na lekcji podręcznik pozwala uczniom na wykonanie zadań.

Komentarz

Lekcja ta motywuje uczniów do pracy i aktywności na lekcji. Nawet uczniowie, którzy zazwyczaj nie lubią historii, chętnie brali udział w tej lekcji. 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.