Historia

Wiązka zadań

Zwiastowanie

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Opis wiązki zadań

W zadaniu wykorzystano trzy źródła ikonograficzne przedstawiające scenę zwiastowania, przy czym poszczególne obrazy powstały w różnych okresach i w efekcie wyraźnie różnią się stylistycznie. Taka kombinacja źródeł pozwala z jednej strony pokazać zasadniczą ciągłość w rozwoju sztuki, z drugiej strony ułatwia dostrzeżenie zmian zachodzących w malarstwie na przestrzeni blisko trzystu lat  (najstarsze przedstawienie pochodzi z 1333 r. - najmłodsze z 1628 r.) Takie zestawienie trzech obrazów o identycznej tematyce zwraca uwagę ucznia na różnice stylistyczne między obrazami - różnice, które pozwalają odpowiedzieć na podstawowe pytania o chronologię powstawania dzieł, style, w jakich zostały wykonane i ich charakterystyczne cechy.

Na podstawie materiałów wykonaj zadania. 

Zwiastowanie

Zadanie

Najstarszy obraz oznaczono numerem

            A. 1

            B. 2

            C. 3

                      powstał on w stylu

                               1. romańskim,

                               2. gotyckim,

                               3. renesansowym,

                                             o czym świadczy

                                                         a. tematyka dzieła.

                                                         b. zastosowanie perspektywy.

                                                         c. charakterystyczny motyw dekoracyjny w tle.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C, 2, c

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
1.2 Chronologia historyczna. Uczeń dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

12.3 Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu.
17.1 Humanizm i renesans. Uczeń wyjaśnia źródła rozwoju kultury renesansu oraz opisuje jej charakterystyczne cechy.

Komentarz

W zadaniu uczeń musi kolejno odpowiedzieć na trzy pytania. Po pierwsze ma wskazać najstarsze spośród trzech przedstawień, następnie ma nazwać styl, w którym został wykonany ten obraz, wreszcie musi wskazać argument, który potwierdza jego wybór. Taka wielostopniowa konstrukcja zadania pozwala dogłębnie sprawdzić, czy uczeń dokonuje świadomego wyboru odpowiadając na kolejne pytania. Za najprostszą część zadania należy uznać jego pierwszy człon. W trakcie pilotażu ogromna większość uczniów (89%) poprawnie rozpoznała najstarsze przedstawienie, znacznie trudniejsze okazało sie dla uczniów wybranie nazwy stylu, w którym wykonano obraz (z tą częscią zadania poradziło sobie jedynie 54% uczniów). Problemy z drugą częścią zadania w ciekawy sposób kontrastują z rozwiązywalnością jego ostatniego elementu, w którym aż 71% uczniów udzieliło poprawnej odpowiedzi. Natomiast wszystkie trzy elementy zadania poprawnie wykonało jedynie 42% uczniów. Wydaje się zatem, że dla uczniów najtrudniejsze jest dopasowanie nazwy stylu do konkretnego przedstawienia, nawet jeśli wiedzą, z jakiego okresu ono pochodzi i dostrzegają określone cechy stylistyczne. 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.